"CARBON FEE AND DIVIDEND"

KO­LDIOXID­AVGIFT MED UT­DELNING

En metod som ekonomer och forskare anser fungerar och som är enkel, effektiv och rättvis. Ett höjt pris på koldioxidutsläpp där man får pengarna tillbaka.

1. Lägg en avgift på CO2-utsläpp

1.

Lägg en avgift på CO2-utsläpp

Avgiften läggs så nära källan som möjligt - vid upptag eller import av fossila bränslen.

Denna avgift hålls separat från den nuvarande koldioxidskatten, de påverkar inte varandra.

Till en början läggs avgiften på utsläpp från transportsektorn och flyg, för att sedan sprida den till fler typer av bränsen och sektorer som släpper ut mycket koldioxid.

 

2. Dela ut hela fondens innehåll i lika stora delar till alla medborgare

2.

Dela ut hela fondens innehåll i lika stora delar till alla medborgare

Fondens hela innehåll delas ut i lika stora andelar en gång per månad, en andel till alla vuxna och en halv andel till barn.

Staten behåller ingenting förutom det behövs för administration

3.  Höj avgiften i den takt som behövs för att stabilisera klimatet

3.

Höj avgiften i den takt som behövs för att stabilisera klimatet

"A carbon tax offers the most cost-effective lever to reduce carbon emissions at the scale and speed that is necessary."

"To maximize the fairness and political viability of a rising carbon tax, all the revenue should be returned directly to U.S. citizens through equal lump-sum rebates."

"Så hur får vi med oss kolarbetare och gulklädda bensindemonstranter på tåget? I veckans klimatkrönika diskuterar jag ett av de mest lovande sätten: Carbon Fee and Dividend, avgift och utdelning på svenska, en modell som redan införts i Kanada. I korthet handlar det om att ta de pengar som CO2-skatter, som den som är en av orsakerna till det ”höga” bensinpriset, drar in – och betala tillbaka till befolkningen kontant. I Kanada beräknar man att 70 procent av befolkningen går plus på affären.
Enkelt. Och genialiskt. Och ärligt talat: den typen av klimatinnovationer är minst lika viktiga som att få ny fart på investeringarna i förnybar energi."

KOLDIOXIDAVGIFT MED UTDELNING

Dyrare att släppa ut men mer pengar på fickan

 

En stigande koldioxidavgift förebygger utsläppen och gör att företag och konsumenter väljer renare och billigare alternativ. Alla pengar delas rättvist ut i lika stora delar till alla medborgare, en gång per månad direkt på kontot. Detta gör att flesta låg- och medelinkomsthushåll tjänar mer än de förlorar.

Effektivt

Effektivt

Det är bråttom att stoppa utsläppen.

Forskare och ekonomer är överens om att ett pris på koldioxid är det mest effektiva sättet att förebygga utsläppen.

Rättvist

Rättvist

Alla betalar för sina egna utsläpp.

Utdelningen gör att låg- och medelinkomsttagare tjänar mer än de förlorar.

Pålitligt

Pålitligt

27 nobelpristagare i ekonomi stödjer förslaget.

Det är transparant, svårt att fuska, tydligt och enkelt att administrera

Lättare att samarbeta

Lättare att samarbeta

Politikerna behöver längre inte förhandla om hur intäkterna ska användas, de behöver inte heller vara rädda för att förlora allmänhetens stöd - alla intäkter betalas direkt ut till befolkningen.

En samling ekonomer har startat en kampanj för koldioxidavgift och utdelning.

Förslaget stöds av flera tusen ekonomer, däribland 27 ekonomipristagare till Alfred Nobels minne och fyra före detta ordförande för USAs centralbank

ECONOMISTS’ STATEMENT
ON CARBON DIVIDENDSGlobal climate change is a serious problem calling for immediate national action. Guided by sound economic principles, we are united in the following policy recommendations. 

I.          A carbon tax offers the most cost-effective lever to reduce carbon emissions at the scale and speed that is necessary. By correcting a well-known market failure, a carbon tax will send a powerful price signal that harnesses the invisible hand of the marketplace to steer economic actors towards a low-carbon future. 

II.         A carbon tax should increase every year until emissions reductions goals are met and be revenue neutral to avoid debates over the size of government. A consistently rising carbon price will encourage technological innovation and large-scale infrastructure development. It will also accelerate the diffusion of carbon-efficient goods and services. 

III.        A sufficiently robust and gradually rising carbon tax will replace the need for various carbon regulations that are less efficient. Substituting a price signal for cumbersome regulations will promote economic growth and provide the regulatory certainty companies need for long- term investment in clean-energy alternatives. 

IV.        To prevent carbon leakage and to protect U.S. competitiveness, a border carbon adjustment system should be established. This system would enhance the competitiveness of American firms that are more energy-efficient than their global competitors. It would also create an incentive for other nations to adopt similar carbon pricing. 

V.         To maximize the fairness and political viability of a rising carbon tax, all the revenue should be returned directly to U.S. citizens through equal lump-sum rebates. The majority of American families, including the most vulnerable, will benefit financially by receiving more in “carbon dividends” than they pay in increased energy prices.