Om Citizens Climate Lobby

Läs pressmeddelandet om hur vi arbetar med avgift och utdelning inom EU

Vår bakgrund

“I realized that ordinary people like me would have to organize, educate ourselves, give up our hopelessness and powerlessness, and gain the skills to be effective with our government.” - Marshall Saunders, grundare av Citizens Climate Lobby (CCL)
.
Citizens climate lobby (CCL) startades efter en modell som tidigare användes av organisationen RESULTS. RESULTS har i USA framgångsrikt lobbat för mikrolån som ett sätt att bekämpa fattigdom och hunger. Deras metod gick ut på att låta vanliga människor få tillgång till det politiska liv som vanligtvis befolkas av politiker, storföretag, lobbyister och andra professionella aktörer. När klimatfrågan växte i början på 2000-talet tog RESULTS-medlemmen Marshall Saunders initiativ till Citizens Climate Lobby, en slags folklig lobbyrörelse som idag har växt till hundratals grupper värden över. I Sverige har Citizens Climate Lobby funnits sedan 2013 och finns representerad i sex städer (Stockholm-Söder, Stockholm-Bromma, Uppsala, Göteborg, Jönköping och Malmö). En stor del av den svenska grenen heter Klimatsvaret och jobbar fokuserat med att framför allt kontakta svenska politiker. Göteborg och Jönköpingsgrupperna jobbar bredare och har ett större samarbete med andra europeiska CCL-grupper. Hemsidan du är inne på nu representerar denna bredare del. Besök gärna även Klimatsvarets hemsida.

Hur vi arbetar

Vi vill göra det enklare för vanliga medborgare att få en aktiv roll i klimatpolitiken

I dialog med politiker och andra samhällsaktörer

I dialog med politiker och andra samhällsaktörer

Vi lär varandra att prata om klimatfrågan och en koldioxidavgift med utdelning. Vi samtalar och bygger relationer med beslutsfattare och samhällsdebattörer.Utåtriktade genom sociala medier, massmedier och folkrörelser

Utåtriktade genom sociala medier, massmedier och folkrörelser

Vi lär varandra att föra en dialog om klimatfrågan och få inflytande i samhällsdebatten. Vi driver konton på sociala medier, gör hemsidor, skriver insändare, debattartiklar och hör av oss till journalister.

Organiserande och nätverkande

Organiserande och nätverkande

Vi skapar nya grupper och nätverk och utvecklar metoder för att göra det enkelt för vanliga medborgare att få tillgång till det politiska liv som oftast befolkas av professionella aktörer. Vi arbetar brett och folkligt genom nätverkande och samarbete. Vi utgår från ett tydligt grundförslag - koldioxidavgift med utdelning.

Hur vi tänker

Fokus

Vi är fokuserade på vad vi ser som den enskilt mest effektiva klimatlösningen - en koldioxidavgift med utdelning

Vi vet att det inte kommer lösa alla problem och uppskattar det jobb som andra grupper gör. Vårt fokus ligger på hur var och en personligen vill arbeta för att nå vårt mål - att införa koldioxidavgift med utdelning.

Fokus

Optimism och acceptans

Vi har grundantaganden om att människor gör sitt bästa och att demokrati fungerar.

Vi jobbar för en lösning utan att vara emot andra lösningar, och utan att eftersträva perfektion från oss själva eller andra. Enskilda individer och hela samhället har stora möjligheter att utvecklas genom att acceptera och hantera det "megaproblem" som klimatfrågan är. Tillsammans ger vi varandra självförtroende, stöd och glädje över att samtala och agera tillsammans med politiker, organisationer och andra engagerade medborgare.

Relationer

Vi bygger relationer genom förståelse, tacksamhet och respekt

Vi är ärliga, beslutsamma och öppna för egna tillkortakommanden. Vi lyssnar på de personer vi träffar, ställer utforskande frågor och söker en gemensam grund eftersom det är vad som behövs för att komma vidare i klimatfrågan. Vi följer upp våra kontakter och bygger relationer över tid.

Relationer

Integritet

Vi vet var vi står och är öppna förändring

Vår grund är genomarbetad, vår ansats är eftertänksam. Vi frågar experter och läser forskning. Vi välkomnar ny information och motstridiga uppfattningar för att kunna förbättra våra lösningar och metoder.

Eget inflytande

Vi använder våra egna röster

Genom att prata och skriva går vi från att vara åskådare till engagerade medborgare. Vårt arbete bygger på frivilliga insatser och vi litar på att var och en av oss kan fatta goda beslut. Vi hjälper varandra att utveckla en aktiv roll i samhället.

Eget inflytande

Blocköverskridande

Vårt mål och vår metod är öppen för alla som tar klimatfrågan på allvar

Du är välkommen oavsett vad du har för bakgrund, utbildning eller vad du röstade på i det senaste valet. Vi ser alla som möjliga samarbetspartners, både inom organisatonen och utåt i samhället.
0
Grupper världen över

Engagerna dig du också

Vi hjälper dig att få en aktiv roll i de globala klimatfrågorna.